Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  13
Levinumad küsimused
Levinumate probleemide lahendamine võttesuvandite muutmise abil.
Objekti silmad on 
punased.
Selle põhjuseks on kaamera välgu peegeldus. Seadistage välgusuvandiks 
 Punasilmsus. (lk. 69)
Fotodel on tolmutäpid.
Kui õhus on tolmuosakesed, võivad need välgu kasutamisel pildile jääda.
•  Lülitage välk välja või hoiduge pildistamisest tolmuses kohas.
•  Seadistage ISO tundlikkuse suvandeid. (lk. 72)
Fotod on hägused.
Hägusus võib jäädvustuda, kui jäädvustate fotosid vähevalgustatud tingimustes või hoiate kaamerat valesti. 
Objekti fookuse kindlustamiseks kasutage funktsiooni OIS või vajutage [Katik] poolenisti alla. (lk. 41)
Fotod on öösel 
pildistamisel hägused.
Kui kaamera üritab rohkem valgust sisse lasta, säriaeg suureneb. See võib kaamera terava pildi jaoks piisavalt pika aja vältel 
paigalhoidmise keeruliseks muuta ning põhjustada kaamera rappumise.
•  Valige s Nutikas režiim suvand Hämaras pildistamine. (lk. 51)
•  Lülitage välk sisse. (lk. 70)
•  Seadistage ISO tundlikkuse suvandeid. (lk. 72)
•  Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
Objektid on tagavalguse 
tõttu liiga tumedad.
Kui valgusallikas asub objekti taga või kui heledate ja tumedate alade vahel on suur kontrast, võib objekt jääda liiga tumedaks.
•  Vältige päikese suunas pildistamist.
•  Seadistage välgusuvandiks   Sundvälk. (lk. 70)
•  Reguleerige säritust. (lk. 80)
•  Kasutage automaatse kontrastsuse tasakaalu (ACB) suvandit. (lk. 81)
•  Kui objekt on kaadri keskel, seadke mõõtmise suvandiks 
 Punkt. (lk. 81)