Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Seadete menüü
Seaded
  139
Heli
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Helitugevus
Määrake kõigi helide helitugevus.  
(VäljasVaikneKeskmine*, Vali)
Lühike piiks
Määrake nuppude vajutamisel või ekraani puudutamisel 
kaamera poolt tehtav heli. (VäljasSees*)
Katiku heli
Määrake katikunupu vajutamisel kaamera poolt tehtav heli. 
(VäljasHeli 1*, Heli 2Heli 3)
AF heli
Määrake katikunupu pooleldi allavajutamisel kaamera poolt 
tehtav heli. (VäljasSees*)
Ekraan
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Alguspilt
Määrake alguspilt, mis kuvatakse kaamera sisselülitumisel.
•  Väljas*: alguspilti ei kuvata.
•  Logo: kuvatakse sisemällu salvestatud vaikepilt.
Juhis
Valige stseeni loomiseks juhik.  
(Väljas*, 3 X 32 X 2RistDiagonaal)
Kuupäeva/aja 
kuva
Määrake, kas kaamera ekraanil kuvatakse kuupäeva ja kellaaega 
või mitte. (Väljas*, Sees)
Spikrijuhendi 
kuva
Võimaldab kuvada suvandi või menüü lühikirjelduse.
•  Režiimiabi juhend (VäljasSees*)
•  Funktsiooniabi juhend (VäljasSees*)