Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Seadete menüü
Seaded
  141
Üld
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Võrguinfo
Teie kaamera Mac-aadressi ja võrgu sertifitseerimisnumbri 
kuvamine.
Language
Kuvateksti keele määramine.
Ajavöönd
Asukoha ajavööndi määramine. Teise riiki reisides valige 
Välisriik, seejärel valige vastav ajavöönd. (Kodu*, Välisriik)
Kuupäev/aeg
Kuupäeva ja kellaaja määramine.
Kuupäeva tüüp
Kuupäeva vormingu määramine.  
(AAAA/KK/PPKK/PP/AAAAPP/KK/AAAA)
Olenevalt valitud keelest võib vaikimisi määratud kuupäeva 
tüüp erineda.
Ajatüüp
Kellaaja vormingu määramine. (12 h24 h)
Olenevalt valitud keelest võib vaikimisi määratud kellaaja 
tüüp erineda.
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Faili nr.
Võimaldab määrata, kuidas faile nimetada.
•  Lähtesta: uue mälukaardi sisestamisel, mälukaardi 
vormindamisel või kõigi failide kustutamisel 0001-st 
algava failinumeratsiooni määramine.
•  Seeria*: uue mälukaardi sisestamisel, mälukaardi 
vormindamisel või kõigi failide kustutamisel viimasest 
failinumbrist algava numeratsiooni määramine.
• 
Esimese kausta vaikenimi on 100PHOTO ja esimese faili 
vaikenimi on SAM_0001.
• 
Faili number suureneb ühe kaupa alates SAM_0001 
kuni SAM_9999 iga foto jäädvustamise või video 
salvestamisega.
• 
Kausta number suureneb ühekaupa numbrist 100PHOTO 
kuni numbrini 999PHOTO iga kord, kui kaust on täis.
• 
Ühte kausta saab salvestada maksimaalselt 9 999 faili.
• 
Kaamera määrab failinimed vastavalt standardile Design 
rule for Camera File system (DCF). Kui te tahtlikult faili 
nime muudate, ei pruugi kaamera faile esitada.