Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisad
  145
Tõrketeated
Tõrketeate kuvamisel proovige järgmisi abinõusid.
Tõrketeade
Soovituslik abinõu
Failisüsteemi ei toetata.
Kaamera ei toeta sisestatud mälukaardi  
FAT-failistruktuuri. Vormindage mälukaart kaameras.
Lähtestamine nurjus.
Kaamera ei suutnud leida Samsung Linki toetavaid 
seadmeid. Lülitage sisse võrguseadmed, mis toetavad 
Samsung Linki.
Patarei/aku tühjeneb
Paigaldage laetud aku või laadige aku.
Mälu täis
Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus 
mälukaart.
Pildifaile ei ole
Tehke fotosid või sisestage fotosid sisaldav mälukaart.
Parool on vale
Teise kaamerasse failide edastamise parool on vale. 
Sisestage õige parool uuesti.
Edastamine nurjus.
•  Kaamerast ei õnnestunud e-kirju või faile teistesse 
seadmetesse saata. Proovige uuesti.
•  Kontrollige võrguühendust ja proovige uuesti.
Tõrketeade
Soovituslik abinõu
Tõrge failisisu lugemisel
Kustutage kahjustatud fail või võtke ühendust 
teeninduskeskusega.
Kaardi tõrge
•  Lülitage kaamera välja ja seejärel lülitage see uuesti 
sisse.
•  Eemaldage mälukaart seejärel sisestage see uuesti.
•  Vormindage mälukaart.
Kaarti ei toetata.
Teie kaamera ei toeta sisestatud mälukaarti. Sisestage 
microSD, microSDHC või microSDXC mälukaart.
Ühendus ebaõnnestus.
•  Kaamera ei saa valitud pääsupunkti abil võrguga 
ühendust luua. Valige mõni muu AP ja proovige uuesti.
•  Kaameraga ei õnnestu teiste seadmetega ühendust 
luua. Proovige uuesti ühendamist.
DCF Full Error
Failinimed ei vasta DCF-standardile. Teisaldage 
mälukaardil olevad andmed arvutisse, seejärel 
vormindage kaart. Seejärel avage menüü Sätted ning 
valige Faili nr. → Lähtesta. (lk. 141)
Seade ei ole ühendatud.
Võrguühendus katkes fotode edastamise ajal toetatud 
seadmetesse. Valige toetatud seade uuesti.