Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisad
  146
Kaamera hooldus
Kaamera kere
Pühkige õrnalt pehme ja kuiva lapiga.
• 
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamisel benseeni, vedeldeid ega alkoholi. 
Need lahused võivad kaamerat kahjustada või väärtalitlusi põhjustada.
• 
Ärge vajutage ega kasutage objektiivi kattel õhuga puhastuspintslit. See võib 
kaamerat kahjustada.
Kaamera puhastamine
Kaamera objektiiv ja ekraan
Kasutage tolmu eemaldamiseks õhuga puhastuspintslit ja pühkige objektiivi 
õrnalt pehme lapiga. Kui tolm ei eemaldu, kandke puhastuspaberi tükile objektiivi 
puhastusvahendit ja pühkige õrnalt.