Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera hooldus
Lisad
  147
Kaamera kasutamine ja hoidmine
Kaamera kasutamiseks ja hoidmiseks ebasobivad kohad
•  Vältige kaamera sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
•  Vältige kaamera kasutamist kohtades, mis on väga kõrge niiskusega või kus 
niiskus järsult muutub.
•  Vältige kaamera sattumist otsese päikesevalguse kätte ning selle hoidmist 
kuumades, halvasti ventileeritud kohtades, nagu suvel autos.
•  Kaitske tõsiste vigastuste vältimiseks kaamerat ja selle ekraani löökide, rohmaka 
kohtlemise ja ülemäärase vibratsiooni eest.
•  Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat tolmuses, määrdunud, niiskes või halvasti 
ventileeritud kohas, kuna see võib kahjustada liikuvaid osi ja sisedetaile.
•  Ärge kasutage kaamerat kütuste, põlevate materjalide ega tuleohtlike 
kemikaalide läheduses. Ärge hoiustage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase 
ega plahvatusohtlikke materjale koos kaamera või selle lisatarvikutega.
•  Ärge hoidke kaamerat kohas, kus on koitõrjevahendeid.
Kasutamine rannas või kaldal
•  Kui kasutate kaamerat rannas või muudes sarnastes kohtades, hoidke seda liiva ja 
mustuse eest.
•  Teie kaamera pole veekindel. Ärge katsuge akut, adapterit ega mälukaarti 
märgade kätega. Kaamera kasutamine märgade kätega võib kahjustada 
kaamerat.
Ladustamine pikemaks ajaks
•  Kui jätate kaamera pikemaks ajaks seisma, pange see tihendatud konteinerisse 
koos absorbendiga, nt silikageeliga.
•  Kui akud pole kasutuses, tühjenevad need aja jooksul ja enne kasutamist peab 
need uuesti laadima.
•  Käesoleva kuupäeva ja kellaaja saab lähtestada kui kaamerat ja akut on pikema 
aja eraldi hoitud.
Kaamera ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades
Kui viite kaamera külmast keskkonnast sooja ja niiskesse, siis võib objektiivil või 
kaamera sisemuses moodustuda kondensaat. Sellisel juhul lülitage kaamera välja 
ja oodake vähemalt 1 tund. Kui mälukaardile tekib kondensaat, siis võtke kaart 
kaamerast välja ja oodake tagasipanekuga, kuni kogu niiskus on aurustunud.
Muud ettevaatusabinõud
•  Ärge vehkige rihma otsas rippuva kaameraga. See võib vigastada teid ja teisi ning 
kahjustada kaamerat.
•  Ärge kaamerat värvige, sest värv võib takistada liikuvate osade liikumist ja häirida 
kaamera tööd.
•  Lülitage kaamera välja, kui te seda ei kasuta.