Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera hooldus
Lisad
  150
Ettevaatusabinõud mälukaartide kasutamisel
•  Ärge jätke mälukaarte väga külma ega kuuma kohta (alla 0 °C/32 °F või üle 
40 °C/104 °F). Äärmuslikud temperatuurid võivad tekitada mälukaardi vigu.
•  Sisestage mälukaart õigetpidi. Mälukaardi sisestamine valetpidi võib kaamerat ja 
mälukaarti kahjustada.
•  Ärge kasutage mälukaarte, mis on vormindatud teistes kaamerates või arvutis. 
Vormindage mälukaart oma kaameraga ümber.
•  Mälukaardi sisestamiseks või välja võtmiseks lülitage kaamera välja.
•  Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage kaamerat välja kui tuli vilgub, kuna see 
võib kahjustada andmeid.
•  Kui mälukaardi kasutusiga on läbi saanud, ei saa kaardile rohkem fotosid 
salvestada. Kasutage uut mälukaarti.
•  Ärge painutage, pillake maha ega lööge või survestage mälukaarte tugevalt.
•  Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist tugeva magnetvälja läheduses.
•  Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist kõrgel temperatuuril, suures 
niiskuses või korrodeerivate ainete läheduses.
•  Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse või võõrkehadega. Kui kaart 
on määrdunud, pühkige seda enne kaamerasse panekut pehme lapiga.
•  Vältige vedelike, mustuse või võõrainete kokkupuudet mälukaartide ja 
mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või kaamera töös tõrkeid põhjustada.
•  Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks staatiliste laengute eest 
ümbrist.
•  Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale, CD-le või DVD-le.
•  Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib mälukaart soojeneda. See on 
normaalne ega viita rikkele.
Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.