Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera hooldus
Lisad
  152
Aku tühjenemise sõnum
Kui aku on täielikult tühjenenud, siis muutub aku ikoon punaseks ja ilmub sõnum 
Patarei/aku tühjeneb“.
Märkused aku kasutamise kohta
•  Ärge jätke patareisid väga külma ega kuuma kohta (alla 0 °C/32 °F või 
üle 40 °C/104 °F). Ekstreemsed temperatuurid võivad vähendada akude 
laadimismahutavust.
•  Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib ala akukambri ümber soojeneda.  
See ei mõjuta kaamera normaalset kasutamist.
•  Pistiku väljavõtmiseks pesast ärge tirige juhtmest, kuna see võib põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.
•  Temperatuuridel alla 0 °C/32 °F võib aku mahtuvus ja eluiga väheneda.
•  Aku mahtuvus võib madalatel temperatuuridel väheneda, kuid taastub 
normaalsel temperatuuril.
•  Pikemaks ajaks seisma jäetaval kaameral võtke akud välja. Kaamerasse jäetud 
aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja põhjustada kaamerale tõsiseid 
kahjustusi. Kaamera pikaajaline hoidmine sisestatud akuga toob kaasa aku 
tühjenemise. Täis akut ei pruugi olla võimalik laadida.
•  Kui te kaamerat pikema perioodi jooksul ei kasuta (3 kuud või enam), kontrollige 
akut ja selle laetustregulaarselt. Kui lasete akul pidevalt tühjaks saada, siis selle 
maht ja kasutusaeg võivad väheneda, mis omakorda võib tekitada rikkeid, 
tulekahju või plahvatust.
Ettevaatusabinõud aku kasutamisel
Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte vigastuste eest.
Vältige akude sattumist kontakti metallesemetega, kuna see võib tekitada 
ühenduse aku + ja – klemmide vahel ning põhjustada aku ajutise või püsiva 
kahjustuse, tulekahju või elektrilöögi.
Märkused aku laadimise kohta
•  Kui olekutuli vilgub punaselt, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
•  Kui kaamera on laadimise ajal sisse lülitatud, ei pruugi aku lõpuni täis laadida. 
Enne aku laadimist lülitage kaamera välja.
•  Ärge kaamerat aku laadimise ajal kasutage. See võib põhjustada tulekahju või 
elektrilöögi.
•  Pistiku väljavõtmiseks pesast ärge tirige juhtmest, kuna see võib põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.
•  Kui aku on täiesti tühi, lubage sellel enne kaamera sisselülitamist natuke laadida. 
Oodake kaamera sisselülitamisega seni, kuni aku on vähemalt 10 minutit 
laadinud.
•  Kui ühendate kaamera välistoiteallikasse, kui aku on tühi, põhjustab mõningate 
energiakulukate funktsioonide kasutamine kaamera väljalülitumise. Kaamera 
normaalseks kasutamiseks laadige aku täis.