Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera hooldus
Lisad
  153
•  Toitekaabli ühendamisel laetud akuga kaameraga lülitub olekutuli ligikaudu 30 
minutiks sisse.
•  Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut kiiresti. Laadige akut 
seni, kuni punane olekutuli kustub.
•  Kui olekutuli vilgub punasena, ühendage kaabel uuesti või eemaldage aku ja 
paigaldage uuesti.
•  Kui laete akut ning kaabel on ülekuumenenud või kui temperatuur on liiga kõrge, 
võib olekutuli punasena vilkuda. Laadimine algab, kui aku jahtub.
•  Akude ülelaadimine võib aku tööiga lühendada. Kui laadimine on lõpetatud, 
ühendage kaabel kaamera küljest lahti.
•  Ärge toitekaablit väänake ega asetage selle peale raskeid asju. See võib kaablit 
kahjustada.
Märkused ühendatud arvutiga laadimise kohta
•  Kasutage ainult kaasasolevat USB-kaablit.
•  Aku ei pruugi laadida, kui:
 
- kui kasutate USB-jaoturit;
 
- kui arvutiga on ühendatud muid USB-seadmeid;
 
- kui ühendate kaabli arvuti esiküljel asuva pordiga;
 
- kui teie arvuti USB-port ei toeta standardset toiteväljundit (5 V, 500 mA)
  Akude ja laadijate hoolas käsitsemine ning nendest vabanemine
•  Ärge kunagi visake akusid tulle. Järgige akude utiliseerimisel kõiki kohalikke 
nõudeid.
•  Ärge kunagi pange akusid ega kaameraid kütteseadmete peale ega sisse, 
näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud võivad ülekuumenemisel 
plahvatada.