Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera hooldus
Lisad
  154
Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa tuua kehavigastusi 
või lõppeda surmaga. Ohutuse tagamiseks järgige aku õige 
käsitsemise juhiseid:
•  Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada. Kui märkate 
aku juures deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage 
viivitamatult aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
•  Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud akulaadijaid 
ning adaptereid ja laadige akusid ainult käesolevas kasutusjuhendis 
kirjeldatud viisil.
•  Ärge pange akusid küttekehade lähedusse ega ülemäära kuuma 
keskkonda, nt suvel suletud autosse.
•  Ärge pange akut mikrolaineahju.
•  Vältige aku kasutamist soojades, niisketes kohtades, näiteks saunas või 
duširuumis. 
•  Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kergesti süttivatele materjalidele, 
näiteks voodile, vaibale või elektrisoojendusega tekile. 
•  Ärge jätke sisselülitatud seadet pikemaks ajaks kinnisesse kohta.
•  Jälgige, et akuklemmid ei puutuks vastu metallist esemeid (kaelakeed, 
mündid, võtmed või käekellad).
•  Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud  
liitium-ioon-varuakusid.
•  Ärge võtke akut koost lahti ega torgake seda teravate esemetega.
•  Jälgige, et aku ei jääks tugeva surve või raskuse alla.
•  Aku ei tohi saada tugevasti põrutada, näiteks kõrgelt alla kukkuda.
•  Ärge jätke akut temperatuurile 60 °C (140 °F) või enam.
•  Aku ei tohi kokku puutuda niiskuse ega vedelikega.
•  Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päike, tuli jms. 
Kasutuselt kõrvaldamise juhised
•  Aku kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas.
•  Ärge visake akut tulle.
•  Utiliseerimisnõuded võivad riigiti või regiooniti erineda. Utiliseerige 
akud vastavalt kohalikele ja riiklikele nõuetele.
Aku laadimise juhised
Laadige akut ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Vale laadimise 
tagajärjel võib aku süttida või plahvatada.