Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisad
  155
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Kui teil on probleeme kaamera kasutamisega, proovige enne teeninduskeskusega ühendusevõttu järgmisi probleemilahendusprotseduure. Kui olete soovitatud lahendusi 
proovinud ja probleem ei kao, võtke ühendust kaupluse või teeninduskeskusega.
Kui toote kaamera teeninduskeskusesse, tooge kindlasti ka kõik muud komponendid, mis võisid vea tekkele kaasa aidata, nt mälukaart ja aku.
Olukord
Soovituslik abinõu
Ei saa pildistada
•  Mälukaardil ei ole ruumi. Kustutage 
mittevajalikud failid või sisestage uus kaart.
•  Mälukaart pole lähtestatud. Vormindage 
mälukaart. 
•  Mälukaart on kahjustatud. Hankige uus 
mälukaart.
•  Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
•  Laadige akut.
•  Kontrollige, et aku oleks õigesti sees.
Kaamera pilt tardub
Kaamera võib tõrkumise puhul ootamatult 
tarduda. Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera kuumeneb
Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda. See 
on normaalne ega tohiks kaamera kasutusiga või 
toimimist mõjutada.
Välk ei tööta
•  Välgu valikuks võib olla seadistatud Väljas.  
(lk. 70)
•  Teatud režiimides ei saa välku kasutada.
Olukord
Soovituslik abinõu
Kaamerat ei saa sisse lülitada
•  Kontrollige, et aku oleks sees.
•  Kontrollige, et aku oleks õigesti sees. (lk. 24)
•  Laadige akut.
Kaamera lülitub ootamatult 
välja
•  Laadige akut.
•  Kaamera võib olla lülitatud režiimi Automaatne 
väljalülitus. (lk. 142)
•  Kaamera võib välja lülituda, et hoida ära 
mälukaardi kahjustamist löögi tagajärjel. 
Lülitage kaamera uuesti sisse.
Aku tühjeneb kiiresti
•  Aku võib tühjeneda kiiremini madalatel 
temperatuuridel (alla 0 °C/32 °F). Soojendage 
akut taskus.
•  Välgu kasutamine ja videote salvestamine 
tühjendab akut kiiresti. Vajadusel laadige.
•  Akud on kuluvad osad, mille peab aja jooksul 
välja vahetama. Kui aku hakkab väga kiiresti 
tühjenema, hankige uus.