Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Lisad
  156
Olukord
Soovituslik abinõu
Välk hakkab ootamatult tööle
Välgu võib esile kutsuda staatiline elekter. 
Kaamera ei ole rikkis. 
Kuupäev ja kellaaeg on valed
Määrake ekraani seadetes kuupäev ja kellaaeg. 
(lk. 141)
Ekraan või nupud ei tööta 
korralikult
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera ekraan reageerib 
loiult
Kui kasutate kaamerat väga madalatel 
temperatuuridel, siis võib see põhjustada 
kaamera ekraani rikke või värvikao. Et kaamera 
ekraan töötaks korralikult, kasutage kaamerat 
mõõdukatel temperatuuridel.
Tõrge mälukaardi kasutamisel
•  Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse.
•  Eemaldage mälukaart, seejärel pange see sisse 
tagasi.
•  Vormindage mälukaart.
Vt täpsemalt „Ettevaatusabinõud mälukaartide 
kasutamisel”
. (lk. 150)
Olukord
Soovituslik abinõu
Faile ei saa taasesitada
Kui muudate faili nime, ei pruugi kaamera 
faili taasesitada (faili nimi peab vastama DCF 
standardile). Kui satute sellisesse olukorda, 
esitage faile oma arvutis.
Foto on hägune
•  Veenduge, et seadistatud fookuse suvand on 
lähivõtte tegemiseks sobilik. (lk. 73)
•  Veenduge, et objektiiv on puhas. Kui ei ole, 
puhastage see. (lk. 146)
•  Veenduge, et objekt on välgu mõjualas. (lk. 159)
Foto värvid ei klapi tegelikega
Väär valgetasakaal võib põhjustada 
ebarealistlikke värve. Valige valgusallikaga sobiv, 
korrektne valgetasakaal. (lk. 82)
Foto on liiga hele või liiga 
tume.
Foto on ülesäritatud alasäritatud.
•  Lülitage välk sisse või välja. (lk. 70)
•  Reguleerige ISO tundlikkust. (lk. 72)
•  Reguleerige säriarvu. (lk. 80)