Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Lisad
  157
Olukord
Soovituslik abinõu
Teler ei kuva fotosid
•  Kontrollige, et kaamera oleks teleriga  
A/V-kaabli abil korrektselt ühendatud.
•  Veenduge, et teie mälukaardil on pilte.
Teie arvuti ei tunne kaamerat 
ära
•  Veenduge, et USB-kaabel on õigesti ühendatud.
•  Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
•  Veenduge, et kasutate toetatavat 
operatsioonisüsteemi.
Arvuti katkestab kaamera 
ühenduse failide edastamise 
ajal
Failide edastust võib häirida staatiline elekter. 
Ühendage USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti.
Arvuti ei esita videoklippe
Videod ei pruugi mõnes videoesitusprogrammis 
mängida. Kaameraga jäädvustatud videofaile 
saab esitada programmis Multimedia Viewer, 
mille võite installida arvutisse koos programmiga 
i-Launcher.
Olukord
Soovituslik abinõu
i-Launcher ei tööta korralikult
•  Sulgege i-Launcher ja käivitage programm 
uuesti.
•  Veenduge, et i-Launcher on seatud sätete 
menüüs sättele Sees. (lk. 140)
•  Olenevalt teie arvuti näitajatest ja keskkonnast 
ei pruugi programm automaatselt käivituda. 
Sellisel juhul klõpsake oma Windowsi arvutis 
Käivita → Kõik programmid → Samsung → 
i-Launcher → Samsung i-Launcher. (Windows 8  
puhul avage avakuva ja valige seejärel All apps 
(Kõik rakendused) → Samsung i-Launcher.) 
Või klõpsake oma Mac OS arvutis Applications 
(Rakendused) → Samsung → i-Launcher.
Teie televiisor või arvuti 
ei suuda esitada pilte ja 
videosid, mida säilitatakse 
microSDXC mälukaardil.
microSDXC mälukaardid kasutavad exFAT 
failisüsteemi. Kontrollige enne kaamera 
seadmega ühendamist, et välisseade oleks exFAT 
failisüsteemiga ühilduv.
Teie arvuti ei tunne 
microSDXC mälukaarti ära.
microSDXC mälukaardid kasutavad exFAT 
failisüsteemi. microSDXC mälukaartide 
kasutamiseks Windows XP operatsioonisüsteemiga 
arvutis laadige Microsofti veebilehelt alla exFAT 
süsteemiajur.