Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  15
Sisukord 
Režiimi Minu võluraami kasutamine  ...................................................................  55
Režiimi Liikuv pilt kasutamine  ..............................................................................  57
Režiimi Fotofilter kasutamine  ...............................................................................  58
Režiimi Videofilter kasutamine  .............................................................................  59
Režiimi Effect Artist kasutamine  ..........................................................................  60
Režiimi Värvipintsel kasutamine  ..........................................................................  62
Foto redigeerimine   ................................................................................................  63