Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Sõnastik
Lisad
  163
EV kompenseerimine
See funktsioon võimaldab teil muuta kiiresti kaamera poolt mõõdetud säriväärtust 
määratud sammu võrra, parandamaks fotode säritust. EV kompensatsiooni 
seadmine väärtusele -1,0 EV muudab pildi astme võrra tumedamaks, väärtus 1,0 EV 
astme võrra heledamaks.
EV (Säri väärtus)
Kõik kaamera säriaja ja ava kombinatsioonid, mis annavad tulemuseks sama 
särituse.
Exif (Exchangeable Image File Format, pildifaili vahetus vorming)
Digitaalkaamerate pildifaili vormingu defineerimiseks Jaapani Elektroonikatööstuse 
Arengu Assotsiatsiooni (JEIDA) poolt loodud spetsifikatsioon.
Säritus
Valguse hulk, mis kaamera andurile pääseb. Säri kontrollitakse säriaja, ava ja ISO 
tundlikkuse kombinatsiooni abil.
Välk
Välklamp, mis võimaldab nõrga valgusega oludes saavutada piisava säri.
Fookuskaugus
Kaugus objektiivi keskosast fookuseni (millimeetrites). Pikemad fookuskaugused 
tingivad kitsama vaatevälja ning objekti suurendamise. Lühemad fookuskaugused 
tingivad laiema vaatenurga.
Histogramm
Pildi ereduse graafiline kujutis. Horisontaaltelg vastab pildi eredusele ning 
vertikaaltelg pikslite arvule. Suured näitajad graafikul vasakul (liiga tume) või 
paremal (liiga hele) annavad tunnistust väärast säritusest.
H.264/MPEG-4
Rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ISO-IEC ja ITU-T poolt kehtestatud 
suure tihendussuhtega videovorming. See Joint Video Teami (JVT) poolt loodud 
koodek pakub madalatel bitikiirustel head videokvaliteeti.