Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Sõnastik
Lisad
  164
Pildiandur
Digitaalkaamera füüsiline detail, mis sisaldab pildi iga piksli asukohta. Iga pildipunkt 
jäädvustab sellele särituse ajal langeva valguse ereduse. Levinud anduritüüpideks 
on CCD (laengsidestusseadis) ja CMOS (täiend-metalloksiidpooljuht).
ISO tundlikkus
Kaamera valgustundlikkus, mis põhineb filmikaamerates kasutatava filmi 
ekvivalendil. Kõrgema ISO tundlikkuse korral saab kaamera kasutada lühemat 
säriaega, mis vähendab kaamera värinast ja nõrgast valgusest tingitud hägusust. 
Samas on suure tundlikkusega tehtud pildid tundlikumad müra suhtes.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Digitaalsete piltide kaoline tihendusmeetod. JPEG-pildid on tihendatud, et 
vähendada nende failisuurust pildi resolutsiooni minimaalse vähenemise juures.
LCD (Vedelkristallekraan)
Tarbeelektroonikas levinud ekraanitüüp. Selline ekraan vajab värvide esitamiseks 
eraldiseisvat tagavalgustust, nt CCFL või LED.
Makro
See funktsioon võimaldab teil teha lähivõtteid väga väikestest objektidest. 
Makrofunktsiooni kasutamisel suudab kaamera teravustada väikestele objektidele 
praktiliselt elusuuruses (1:1).
Mõõtmine
Mõõtmine viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab säri määramiseks valgushulka.
MJPEG (Motion JPEG)
Videovorming, mis on tihendatud nagu JPEG-pilt.
NFC (Lähivälja ühendus) 
NFC on väga lühimaa raadioside standardite kogum. Te saate kasutada NFC-toega 
seadmeid funktsioonide aktiveerimiseks või teiste seadmetega andmete vahetamiseks.
Müra
Digitaalfotol olevad valesti tõlgendatud pikslid, mis ilmnevad valesti paiknevate 
või juhuslike eredate pikslitena. Müra tekib tavaliselt siis, kui pildistatakse kõrge 
tundlikkusega või kui tundlikkus pimedas kohas automaatselt määratakse.
OIS (Optiline pildistabilisaator)
See funktsioon tasandab pildistamise ajal reaalajas kaamera rappumist ja 
vibreerimist. Digitaalse stabilisaatoriga võrreldes ei toimu seejuures pildi kvaliteedi 
halvenemist.