Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  1
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Pidage alati kinni järgnevatest ettevaatusabinõudest ja soovitustest. See võimaldab vältida ohtlikke olukordi ning tagada kaamera parimad tööomadused.
Hoiduge pildistatavate objektide nägemise kahjustamisest.
Ärge kasutage välku inimestele või loomadele väga lähedal (lähemal kui 1 meeter). 
Kui kasutate välku objekti silmadele liiga lähedal, võib see põhjustada ajutisi või 
püsivaid nägemiskahjustusi.
Hoidke kaamera kättesaamatuna lastele ja lemmikloomadele.
Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus 
kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või raskeid 
vigastusi. Ka liikuvad osad ja lisatarvikud võivad tekitada füüsilist ohtu.
Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ega kuuma 
kohta.
Pikaajaline päikese käes või äärmusliku temperatuuriga kohas olemine võib tekitada 
kaamera sisedetailidele jäädavaid kahjustusi.
Hoiatus – olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi teile või teistele 
inimestele
Ärge võtke kaamerat koost lahti ega üritage seda remontida.
Te võite kaamerat kahjustada ja tekitada endale elektrilöögi ohtu.
Ärge kasutage kaamerat kergsüttivate või plahvatusohtlike gaaside ja 
vedelike läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. 
Ärge asetage kaamerasse kergsüttivaid materjale ega hoidke neid kaamera 
läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge käsitsege kaamerat märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.