Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera ehitus
Põhifunktsioonid
  22
Nupud
(lk. 23)
Olekutuli
•  Vilgub: kui kaamera salvestab pilti või videot, seda 
loetakse arvuti või printeriga, kui kujutis on fookusest 
väljas või aku laadimisel on probleem või kui kaamera 
loob ühendust WLAN-iga või saadab fotot.
•  Põleb: kui kaamera on arvutiga ühendatud, aku laadimise 
ajal või kui kujutis on fookuses.
Ekraan
Suurendamise nupp
•  Võtterežiimis: suurendamine või vähendamine.
•  Taasesitusrežiimis: foto piirkonna suurendamine 
või failide vaatamine pisipiltidena või helitugevuse 
suurendamine.
NFC
DIRECT LINK nupp
Eelnevalt määratud Wi-Fi 
funktsiooni käivitamine.
NFC-silt
NFC funktsiooni käivitamine lugedes 
NFC toega seadmelt silti. (lk. 119)
Välgu nupp
NF
C