Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Kaamera ehitus
Põhifunktsioonid
  23
Nupud
Nupp
Kirjeldus 
Video salvestamise alustamine.
Suvandite või menüüde avamine.
Tagasi liikumine.
Põhifunktsioonid
Muud funktsioonid
D Kuvamissuvandite muutmine.
Üles liikumine
c
Makrosuvandi muutmine.
Alla liikumine
F
Välgusuvandi muutmine.
Vasakule liikumine
t
Taimeri või sarivõtte suvandid.
Paremale liikumine
Esiletõstetud suvandi või menüü kinnitamine.
Taasesitusrežiimi sisenemine.
•  Võtterežiimis nutika paneeli avamine.
•  Taasesitusrežiimis failide kustutamine.
Nupu DIRECT LINK kasutamine
Nupu [DIRECT LINK] abil saate mugavalt sisse lülitada Wi-Fi funktsiooni. Enda 
määratud Wi-Fi funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu [DIRECT LINK]. 
Vajutage [DIRECT LINK] eelnevasse režiimi pöördumiseks.
Nupu DIRECT LINK suvandi määramine
On võimalik valida Wi-Fi funktsioon, mis käivitatakse nupu [DIRECT LINK
vajutamisel.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse n.
Valige Üld → Nutikas ühendus DIRECT LINK (Wi-Fi nupp)
Valige Wi-Fi funktsioon. (lk. 142)