Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Põhifunktsioonid
  25
Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine
Kaamera sisselülitamine
Kaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage [X].
•  Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub 
algseadistuskuva. (lk. 26)
Kaamera sisselülitamine taasesitusrežiimis
Vajutage [P]. Kaamera lülitub sisse ja läheb kohe 
taasesitusrežiimi.
Aku laadimine
Enne kaamera esmakordset kasutamist peate aku täielikult laadima. Ühendage 
USB kaabli väike ots enda kaamerasse ning ühendage USB-kaabli teine ots 
vahelduvvooluadapterisse.
Olekutuli
•  Punane tuli sees: laadimine
•  Punane tuli väljas: täis laetud
•  Punane tuli vilgub: tõrge
Kasutage ainult koos kaameraga kaasas olevat vahelduvvooluadapterit ja USB 
kaablit. Juhul kui te kasutate teist vahelduvvooluadapterit (näiteks SAC-48), ei 
pruugi kaamera aku laadida või korralikult töötada.