Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Algseadistamine
Põhifunktsioonid
  27
Vajutage [c] suvandi Kuupäeva tüüp valimiseks ja vajutage 
seejärel [t] või [o].
Vajutage[D/c] kuupäeva tüübi valimiseks ja vajutage  
seejärel [o].
10 
Vajutage[c] suvandi Ajatüüp valimiseks ja vajutage seejärel  
[t] või [o].
11 
Vajutage [D/c] ajatüübi valimiseks ja vajutage seejärel [o]. 
12 
Algseadistamise lõpetamiseks vajutage [b].