Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  2
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Vältige südamestimulaatorite häirimist.
Hoidke häirete vältimiseks kaamera ja kõigi südamestimulaatorite vahel tootja ning 
uurimisrühma soovitustele vastavat ohutut distantsi. Kui teil on põhjust kahtlustada, 
et kaamera häirib südamestimulaatori või meditsiiniseadme tööd, lülitage kaamera 
viivitamatult välja ja võtke suuniste saamiseks ühendust südamestimulaatori või 
meditsiiniseadme tootjaga.
Ärge katke kaamerat ega laadijat teki või muu esemega.
Kaamera võib üle kuumeneda, see omakorda võib rikkuda kaamera või põhjustada 
tulekahju.
Ärge toitekaablit või laadurit käsitsege äikese ajal.
See võib põhjustada elektrilöögi.
Kui kaamerasse satub vedelik või võõrkeha, lahutage viivitamatult 
kõik toiteallikad, nt aku või laadija, seejärel võtke ühendust Samsungi 
teeninduskeskusega.
Pidage kinni igasugustest nõuetest, mis keelavad kaamera kasutamise teatud 
aladel.
•  Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
•  Lennukis viibides lülitage kaamera välja. Kaamera võib häirida lennuki seadmete 
tööd. Järgige kõiki lennuliini nõudeid ja lülitage kaamera lennuliini personali 
nõudmisel välja.
•  Lülitage kaamera välja meditsiiniseadmete läheduses. Kaamera võib segada 
meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki 
nõudeid, hoiatussilte ja meditsiinipersonali korraldusi.