Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Põhifunktsioonid
  29
Režiimide valimine
Kasutage režiimi valimise ketast võterežiimi või funktsiooni valimiseks. Keerake režiimi valimise ketas soovitud asendisse. Osades režiimides võite valida ka ikooni režiimiekraanil.
Ikoonid režiimikuval
Ikoon
Kirjeldus
Nutikas Automaatne: foto jäädvustamine kaamera poolt automaatselt 
valitud stseeni režiimis. (lk. 44)
p
Programmeerimine: foto jäädvustamine käsitsi valitud sätetega. (lk. 46)
G
Avaprioriteet: ava väärtuse käsitsi määramine. Kaamera valib 
sobiva säriaja automaatselt. (lk. 48)
Säriprioriteet: säriaja käsitsi määramine. Kaamera valib 
sobiva ava väärtuse automaatselt. (lk. 49)
Käsitsi: reguleerige manuaalselt nii ava väärtust kui säriaega. 
(lk. 50)
s
Nutikas režiim: foto jäädvustamine konkreetse stseeni jaoks 
eelhäälestatud suvanditega. (lk. 51)
i
Parim nägu: mitme foto jäädvustamine fotot ja nägude vahetamine 
parimate piltide saamiseks. (lk. 54)
Minu 
võluraam
Videofilter
Liikuv pilt
Effect 
Artist
Värvipintsel
Fotofilter
2
1
Minu
võlura
Videofilter
Liikuv pilt
Effect 
Artist
Värvipintsel
Fotofilter
M
Fototoimetaja
Ÿ Näiteks: valides Minu võluraam Magic Plus režiimis.
Nr.
Kirjeldus
1
Praeguse režiimi kuva
•  Keerake režiimi valimise ketast teisele režiimikuvale liikumiseks.
2
Režiimiikoonid
•  Vajalikule režiimile kerimiseks vajutage [D/c/F/t] ning vajutage 
[o], et režiim avada.
•  Režiimi või funktsiooni kasutamiseks puudutage ikooni.