Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Põhifunktsioonid
  31
Suvandite või menüüde valimine
Vajutage suvandi või menüü valimiseks [m] või [ /f]. Samuti võite suvandi või menüü valimiseks puudutada ekraani.
Näiteks valgetasakaalu suvandi valimiseks Programmeerimise režiimis:
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p.
Vajutage [m].
Välju
Vali
EV
Valgetasakaal
ISO
Välk
Fookus
Nuppudega valimine
Suvandi või menüü valimiseks vajutage [m] ja seejärel vajutage [D/c/F/t] 
või [o].
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m].
Liikuge soovitud suvandile või menüüle.
•  Üles või alla liikumiseks vajutage [D] või [c].
•  Vasakule või paremale liikumiseks vajutage [F] või [t].
Vajutage [o], et kinnitada esiletõstetud suvand või menüü.
Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage [b]. Võtterežiimi naasmiseks vajutage 
[Katik] poolenisti alla.