Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Suvandite või menüüde valimine
Põhifunktsioonid
  32
Vajutage [D/c], et valida Valgetasakaal ning vajutage seejärel 
[t] või [o].
EV
Valgetasakaal
ISO
Välk
Fookus
Välju
Vali
Vajutage suvandi valimiseks [F/t].
Tagasi
Reguleerimine
Valgetasakaal : Päevavalgus
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Puutevalimine
Puudutage ekraanil 
, lohistage suvandite loendit üles või alla ja puudutage 
seejärel valimiseks suvandit.
Puudutage võtte- või esitusrežiimis ekraanil 
.
Lohistage suvandite loendit üles või alla ja seejärel puudutage 
suvandit.
ACB
Mõõtmine
Ajam/taimer
AE kahvlisätted
Kujutise korrigeerimine
Välju
Vali