Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Suvandite või menüüde valimine
Põhifunktsioonid
  33
• 
Kui puudutate ekraani või lohistate kuva, võib sellega kaasneda värvikadu.  
See pole rike, vaid puuteekraani omadus. Värvikao vähendamiseks puudutage 
või lohistage õrnalt.
• 
Puuteekraan ei pruugi töötada korralikult, kui kasutate kaamerat väga niiskes 
keskkonnas.
• 
Puuteekraan ei pruugi töötada korralikult, kui kasutate ekraani kaitsekilet või 
muid ekraani lisatarvikuid.
• 
Olenevalt vaatenurgast võib ekraan paista tumedana. Eraldusvõime 
parandamiseks reguleerige heledust või vaatenurka.
Puudutusžestide õppimine
Ärge kasutage ekraani puudutamiseks teravaid esemeid, nt pliiatseid. See võib 
ekraani kahjustada.
Puudutamine: menüü avamiseks või 
suvandi valimiseks puudutage sobivat 
ikooni.
Lohistamine: hoidke sõrme soovitud 
ekraanipiirkonnal ja seejärel lohistage 
sõrmega.
Libistamine: libistage sõrmega 
õrnalt üle ekraani.