Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Suvandite või menüüde valimine
Põhifunktsioonid
  34
Nutika paneeli kasutamine
Vajutage suvandi või menüü valimiseks [ /f] või puudutage ekraanil 
Sõltuvalt valitud menüüst pole teatud suvandid saadaval.
Näiteks valgetasakaalu suvandi valimiseks Programmeerimise režiimis:
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p.
Vajutage [ /f] või puudutage ekraanil 
.
Vajutage [D/c/F/t] et kerida kuni 
.
 0.7
0.7
0.3
0.3
Valgetasakaal : Automaatne VT
Välju
Reguleerimine
Vajutage [o].
•  Teatud üksuste puhul võite valida suvandi otse keerates [Suum] vasakule või 
paremale ja te ei pea vajutama [o].
Vajutage [F/t], et valida valgetasakaalu suvand.
Valgetasakaal : Päevavalgus
Tagasi
Reguleerimine
Vajutage sätete salvestamiseks [o].