Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Põhifunktsioonid
  35
Ekraani tüübi seadistamine
Võtte-või taasesitusrežiimide jaoks saate valida ekraani tüübi. Iga tüüp kuvab 
erineva pildistamis- või taasesitusteavet. Vt alltoodud tabel.
Ekraani tüübi muutmiseks vajutage mitu korda [D].
Režiim Ekraani 
tüüp
Pildistamine
•  Peidab kogu võttesuvandite teabe.
•  Näitab kogu võttesuvandite teavet.
•  Näitab kogu võttesuvandite ja histogrammi teavet. 
Taasesitus
•  Näitab peale pildistamise teabe ja histogrammi muud teavet.
•  Näitab kogu praeguse faili teavet.
Histogrammide kohta
Histogramm on graafik, mis näitab, kuidas valgus fotol jaotub. Juhul kui 
histogrammi kõrge ots on vasakul, on foto alasäristatud ja jääb tumedaks. Juhul kui 
histogrammi kõrge ots on paremal, on foto ülesäristatud ja jääb ülevaldustatud. 
Tippude kõrgus sõltub värviteabest. Mida rohkem on mingit kindlat värvi, seda 
kõrgem on tipp.
S  Alasäritatud
S  Hästi säritatud
S  Ülesäritatud
Ekraani ja heli seadistamine
Kuidas muuta põhilist ekraaniteavet ja helisätteid.