Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Ekraani ja heli seadistamine
Põhifunktsioonid
  36
Suvandite kuvamise seadmine
Teatud režiimides kuvatavaid suvandeid on võimalik peita või näidata.
Vajutage korduvalt [o].
•  Suvandite kuva peitmine.
•  Suvandite kuva näitamine.
Suvandite kuva
OK: Paneel väljas
▲ Näiteks Fotofilter režiimis
Heli seadistamine
Lülitage sisse või välja heli, mida kaamera esitab ajal mil erinevaid funktsioone 
kasutate.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse n.
Valige Heli → Lühike piiks.
Valige suvand.
Valik 
Kirjeldus
Väljas
Kaamera ei tee ühtegi heli.
Sees
Kaamera teeb heli.