Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Põhifunktsioonid
  37
Keerake režiimi valimise ketas asendisse T.
Joondage kaadris olev objekt.
Vajutage nupp [Katik] fokuseerimiseks pooleldi alla.
•  Roheline raam tähendab, et objekt on fookuses.
•  Punane raam tähendab, et objekt on fookusest väljas.
Vajutage pildistamiseks [Katik].
Vajutage jäädvustatud foto kuvamiseks [P].
•  Foto kustutamiseks vajutage [ /f] ja valige seejärel Jah.
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [P].
Nõuandeid selgemate piltide saamiseks leiate leheküljelt 41.
Pildistamine
Kuidas režiimis Nutikas automaatne lihtsalt ja kiiresti pildistada.