Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistamine
Põhifunktsioonid
  38
Suumimine
Suumi muutes saate teha lähivõtteid.
Suumi välja
Suumi sisse
Suumi suhe
Suuminupu pööramise ajal võib ekraanil näidatav suumisune muutuda 
ebaühtlaselt.
Digitaalne suum
Digitaalset suumi toetatakse võtterežiimis vaikimisi. Kui suumite võtterežiimis sisse 
ning suumi indikaator jääb digitaalsesse ulatusse, kasutab teie kaamera digitaalset 
suumi. Kasutades korraga 21X optilist ja 5X digitaalset suumi, võite suumida kuni 
105-kordselt.
Suuminäidik
Optiline vahemik
Digitaalne ulatus
Kui kasutate pildistamisel digitaalset suumi, võib foto kvaliteet olla tavapärasest 
madalam.
    p A h M