Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistamine
Põhifunktsioonid
  39
Intelli suum
Kui suuminäidik on Intelli vahemikus, siis kasutab kaamera Intelli suumi. Foto 
eraldusvõime muutub Intelli suumi kasutamisel sõltuvalt suumimäärast. Kasutades 
korraga optilist ja Intelli suumi, on võimalik saavutada kuni 42-kordne suum.
Suuminäidik
Optiline vahemik
Intelli vahemik
Foto eraldusvõime 
Intelli suumi 
sisselülitamisel
• 
Intelli suum aitab pildistada väiksema kvaliteedikaoga, võrreldes digitaalse 
suumiga. Siiski on kvaliteet halvem võrreldes optilise suumi kasutamisega.
• 
Intelli suum on kasutatav ainult 4:3 kuvasuhte juures. Kui te valite mõne muu 
kuvasuhte ning Intelli suum on sees, lülitatakse Intelli suum automaatselt välja.
• 
Intelli suum on alati nutikas automaatses režiimis.
    T p A h M
Intelli suumi seadistamine
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige Intellisuum.
Valige suvand.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas: intelli suum on deaktiveeritud.
Sees: intelli suum on aktiveeritud.