Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisafunktsioonid
  44
Keerake režiimi valimise ketas asendisse T.
Joondage kaadris olev objekt.
•  Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus ülaservas ilmub vastava 
stseeni ikoon. Ikoonid on loetletud järgnevalt.
Ikoon
Kirjeldus
Maastikud
Erevalge taustaga stseenid
Öised maastikud
Öised portreed
Tagantvalgustusega maastikud
Ikoon
Kirjeldus
Tagantvalgustusega portreed
Portreed
Objektide lähivõtted
Teksti lähivõtted
Päikeseloojang
Pimedad siseruumid
Osaline valgustus
Lähivõte kohtvalgustuse korral
Portreed kohtvalgustuse korral
Selge taevas
Metsased alad
Lähivõtted värvikirevatest objektidest
Ilutulestikud (statiivi kasutamisega)
Kaamerat stabiliseeritakse statiiviga (pimedas pildistamisel)*
Aktiivselt liikuvad objektid*
*  See ikoon ilmub stseeni ikooni kõrvale.
Nutika automaatse režiimi kasutamine
Režiimis Nutikas automaatne valib kaamera tuvastatud stseenist lähtudes automaatselt sobivad sätted. Režiim Nutikas automaatne on kasulik juhul, kui te ei ole erinevatele 
oludele sobivate kaamera sätetega tuttav.