Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Nutika automaatse režiimi kasutamine
Lisafunktsioonid
  45
Vajutage nupp [Katik] fokuseerimiseks pooleldi alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
• 
Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see režiimi Nutikas 
automaatne vaikesätet.
• 
Olenevalt objekti paiknemisest või valgustusest ei pruugi kaamera valida 
portreerežiimi isegi sellisel juhul kui nägu on tuvastatud.
• 
Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või kaugus objektini, 
ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi.
• 
Kui objekt liigub, ei pruugi kaamera   režiimi tuvastada isegi statiivi 
kasutamisel.
• 
Kaamera kulutab akut enam, kuna muudab sobiva stseeni valimiseks sageli 
seadeid.