Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisafunktsioonid
  46
Režiimi Programmeerimine kasutamine
Režiimis Programmeerimine on võimalik määrata enamikke valikuid peale säriaja ja ava, viimased määrab kaamera automaatselt.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p.
Määrake soovitud suvandid. 
•  Suvandite loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud”. (lk. 66)
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].