Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisafunktsioonid
  47
Ava väärtus
Apertuur on ava, mis laseb kaamerasse valgust. Apertuuri korpus sisaldab õhukesi 
metallplaate mis avanevad ja sulgevad, et apertuuri laiendada või kitsendada ning 
võimaldada valgusel kaamerasse siseneda. Ava suurus on tihedalt seotud foto 
heledusega: mida suurem on ava, seda heledam on foto; mida väiksem on ava,  
seda tumedam on foto. Suurem ava väärtus tähendab väiksemat ava mõõtu. Näiteks 
ava väärtusega 5.6 tähendab suuremat ava kui 11.
S  Väike ava väärtus (ava suurus on 
suur.)
S  Suur ava väärtus (ava suurus on 
väike.)
Säriaeg
Säriaeg on foto heleduse puhul oluline faktor, see viitab ajale mis kulub katiku 
avanemiseks ja sulgemiseks. Pikk säriaeg lubab valgust kauem sisse. Võrdsete 
seadete puhul on fotod erksamad, aga kiiresti liikuvad objektid võivad olla hägused. 
Samas lubab lühike säriaeg valgust sisse lühema aja vältel. Fotod on tumedamad, 
aga liikuvad objektid jäädvustatakse selgemalt.
S  Pikk säriaeg
S  Kiire säriaeg
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Fotode säritust saab reguleerida ava väärtuse ja säriajaga. Neid suvandeid saab kasutada režiimides Avaprioriteet, Säriprioriteet ja Käsitsi.