Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  4
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Peate USB kaabli väikese otsa enda kaamerasse ühendama.
Kui sisestate vale kaabliotsa, võite oma faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete 
kaotsimineku eest.
Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
Teie kaamera väljastab raadiosignaale (RF), mis võivad häirida varjestamata 
või halvasti varjestatud elektroonikaseadmeid, nt südamestimulaatoreid, 
kuuldeaparaate, meditsiiniseadmeid ning muid kodus või sõidukites olevaid 
elektroonikaseadmeid. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide 
lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole. Soovimatute 
häirete vältimiseks kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud seadmeid ja 
lisaseadmeid.
Kasutage oma kaamerat normaalses asendis.
Vältige kokkupuudet kaamera siseantenniga.
Andmete edastamine ja vastutus
•  WLAN-i kaudu saadetavad andmed võivad lekkida, nii et vältige tundlikke 
andmete saatmist avalikes kohtades või avatud võrkudes.
•  Kaamera tootja ei vastuta mingi andmeedastuse eest, mis rikub autoriõigust, 
kaubamärke või intellektuaalomandit käsitlevaid õigusakte või avalikku sündsust 
käsitlevaid reegleid.
Ärge laske kaameral kukkuda ega saada tugevaid lööke.
See võib kahjustada ekraani või väliseid või sisemisi osi.
Olge juhtmete või adapterite ühendamisel ning akude ja mälukaartide 
paigaldamisel ettevaatlik.
Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate aku või mälukaardi 
valesti, võite sellega kahjustada porte, pistikupesi ja lisaseadmeid.
Hoidke magnetribaga kaardid kaamera kerest eemal.
Kaardil olev info võib kahjustuda või kustuda.
Ärge kasutage kunagi kahjustatud laadijat, akut või mälukaarti.
See võib põhjustada elektrilöögi, kaamera rikke või tulekahju.
Ärge asetage kaamerat magnetvälja sisse ega lähedusse.
See võib põhjustada kaamera talitlushäireid.
Ärge kasutage kahjustatud ekraaniga kaamerat.
Kui klaas- või akrüülosad on purunenud, siis pöörduge kaamera parandamiseks 
Samsung Electronicsi teeninduskeskusse.
Kontrollige enne kasutamist, kas kaamera töötab korralikult.
Tootja ei vastuta mis tahes failide kaotsimineku või kahjustamise eest, 
kahjustamisest, kui see on tingitud kaamera rikkest või väärkasutusest.