Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Lisafunktsioonid
  50
Režiimi Käsitsi kasutamine
Käsitsirežiimis saate ise määrata nii ava väärtuse kui ka säriaja.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse G.
Valige 
.
•  Teise režiimi valimiseks kui režiimi valimise ketas on asendis G vajutage 
[b] või puudutage   ja valige režiim.
Vajutage [o] → [D/c] et valida ava väärtus või säriaeg.
•  Võite puudutada valikuketta kuvamiseks ka ekraanil ava väärtust või säriaega.
OK: muuda ava/
säriaega
Vajutage [F/t], et valida ava väärtus või säriaeg.
•  Võite lohistada numbrilaudu paremale või vasakule.
Vajutage sätte salvestamiseks [o].
Seadistage suvandid. 
•  Suvandite loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud”. (lk. 66)
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].