Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Nutika režiimi kasutamine
Lisafunktsioonid
  52
Hoidke all nuppu [Katik] ning liigutage kaamerat panoraamvõtte 
tegemise suunas.
•  Ekraanil kuvatakse liikumissuunda näitavad nooled ja eelvaateruudus 
kuvatakse kogu jäädvustatav pilt.
•  Kui stseenid on joondatud, jäädvustab kaamera järgmise foto automaatselt.
Stabiilsus: sirgem joon tähistab 
väiksemat kaamera värisemist.
Kui olete lõpetanud, vabastage [Katik].
•  Kui olete kõik vajalikud pildid jäädvustanud, ühendab kaamera need ühte 
panoraamfotosse.
Panoraam režiimi kasutamine
Panoraamrežiimis saate jäädvustada laia panoraamstseeni ühele fotole. Režiim 
Panoraam jäädvustab ja kombineerib fotoseeria panoraampildi loomiseks.
S Pildistamisnäidis
Keerake režiimi valimise ketas asendisse s.
Valige Panoraam.
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
•  Seadke kaamera kohakuti pildistatava stseeni üla- või ala-, parema või vasaku 
servaga.
Vajutage ja hoidke pildistamiseks [Katik] nuppu.