Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Nutika režiimi kasutamine
Lisafunktsioonid
  53
• 
Panoraampilte jäädvustades saavutate parima kvaliteedi, kui väldite järgnevat:
 
-
kaamera liigutamine liiga kiirelt või aeglaselt
 
-
liiga vähene kaamera liigutamine järgneva kujutise jäädvustamiseks
 
-
kaamera liigutamine ebaühtlastel kiirustel 
 
-
kaamera raputamine
 
-
pimeduses pildistamine
 
-
lähedal asuvate liikuvate objektide pildistamine
 
-
pildistamine oludes kus eredus või valguse värv on muutlik
• 
Tehtud fotod salvestatakse automaatselt ja pildistamine peatatakse järgmistel 
tingimustel: 
 
-
kui muudate pildistamise ajal võttesuunda 
 
-
kui liigutate kaamerat liiga kiiresti 
 
-
kui te ei liiguta kaamerat
• 
Panoraamrežiimi valimine lülitab välja digitaalse ja optilise suumi funktsioonid. 
Kui valite panoraamrežiimi, ajal mil objektiiv on sisse suumitud, suumib kaamera 
automaatselt välja ja vaikimisi määratud lähteasendisse.
• 
Teatud võttesuvandid pole saadaval.
• 
Kaamera võib pildistamise katkestada kompsitsiooni või objekti liikumise tõttu.
• 
Juhul kui te peatate kaamera täpselt kohas, kus panoraam peab lõppema, 
ei pruugi kaamera viimast stseeni täielikult jäädvustada. Täieliku stseeni 
jäädvustamiseks liigutage kaamerat veidi kaugemale punktist kus soovite 
stseeni lõpetada.