Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisafunktsioonid
  55
Režiimi Minu võluraami kasutamine
Režiimis Minu võluraam saab muuta osa pildist läbipaistvaks ja jäädvustada 
läbipaistvasse alasse uue foto.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige  .
•  Teise režiimi valimiseks kui režiimi valimise ketas on asendis g vajutage 
[b] või puudutage   ja valige režiim. Samuti võite teise režiimi valida 
vajutades [m] ja valides režiimi.
Teravustamiseks vajutage [Katik] poolenisti alla ning taustfoto 
pildistamiseks vajutage [Katik] lõpuni alla.
•  Taustfoto valimiseks varem pildistatud fotode hulgast vajutage [m] ning 
seejärel valige Vali kujutis → sobiv foto. Valida ei saa videofaili, GIF-faili või 
fotot, mis on jäädvustatud panoraamrežiimis. 
Puudutage nuppu Vali.
•  Taustfoto uuesti pildistamiseks puudutage nuppu Võta uuesti.
Võta uuesti
Vali
Valige raam.
•  Uue raami joonistamiseks ja pliiatsi jämeduse määramiseks puudutage  .
Režiimi Magic Plus kasutamine
Režiimis Magic Plus saate jäädvustada erinevate efektidega fotosid.