Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Magic Plus kasutamine
Lisafunktsioonid
  56
Lohistage suuruse muutmiseks kasti nurka.
Lohistage valitud raami, et liigutada see soovitud kohta.
Vajutage [o].
Läbipaistvuse reguleerimiseks liigutage liugureid või puudutage 
ikoone +/–.
Läbipaistvus
10 
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
•  Taustfoto uuesti pildistamiseks puudutage 
.
11 
Vajutage pildistamiseks [Katik].
•  Eelmisele ekraanile pöördumiseks vajutage nuppu [b].
12 
Foto salvestamiseks puudutage 
.
• 
Teatud võttesuvandid pole saadaval. 
• 
Fookus on seatud raamis läbipaistvale alale.
• 
Eraldusvõimeon kinnitatud