Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Magic Plus kasutamine
Lisafunktsioonid
  57
Režiimi Liikuv pilt kasutamine
Režiim Liikuv pilt võimaldab pildistada ja ühendada rea fotosid ning seejärel valida 
animeeritava vahemiku GIF-animatsiooni loomiseks.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige  .
•  Teise režiimi valimiseks kui režiimi valimise ketas on asendis g vajutage 
[b] või puudutage   ja valige režiim. Samuti võite teise režiimi valida 
vajutades [m] ja valides režiimi.
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
•  Kaamera pildistab hulga fotosid, kuni olekutuli vilgub.
Joonistage ekraanil animeeritav ala.
•  Võite valida mitu ala.
Ikoon
Kirjeldus
Pintsli jämeduse reguleerimine.
+/-
Liikumiskiiruse reguleerimine.
Uuesti pildistamine.
Eelnevale kuvale pöördumine.
Foto salvestamiseks puudutage 
.
• 
Eraldusvõimeks on määratud 
.
• 
Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
• 
Faili salvestamine võib rohkem aega võtta.