Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  5
Kasutusjuhendi kokkuvõte
Autoriõiguse teave
•  Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft Corporation 
registreeritud kaubamärgid.
•  Mac ja Apple App Store on Apple Corporation registreeritud kaubamärgid.
•  Google Play Store on Google, Inc. registreeritud kaubamärk.
•  microSD™, microSDHC™ ja microSDXC™ on SD Associationi registreeritud 
kaubamärgid.
•  Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance 
registreeritud kaubamärgid.
•  Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad 
vastavatele omanikele.
•  Kaamera tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse kaamera 
funktsioonide täiendamiseks ette teatamata muuta.
•  Soovitame kaamerat kasutada riigis, kust te selle ostsite.
•  Kasutage kaamerat vastutustundlikult ja täitke kõiki kohaldatavaid seadusi ja 
määrusi.
•  Ilma eelneva loata on käesoleva kasutusjuhendi mistahes osa taaskasutus või 
levitamine keelatud.