Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Magic Plus kasutamine
Lisafunktsioonid
  61
Puudutage   või   ja joonistage seejärel efekti rakendamiseks ala. 
Valitud ala redigeerimiseks puudutage redigeerimisikooni.
•  Foto osa suurendamiseks keerake nuppu [Suum] paremale. 
Ikoon
Kirjeldus
Rakendatud suvandi muutmine.
Pintsliefekti valimine.
Pliiatsiefekti valimine.
Pintsli või pliiatsi jämeduse reguleerimine.
Ikoon
Kirjeldus
Pintsliefekti kustutamine.
Pliiatsiefekti kustutamine.
Kõigi rakendatud efektide kustutamine.
Redigeerimisrežiimi pöördumine.
Foto teiste osade suurendamiseks ekraanil lohistamine.
Foto salvestamiseks puudutage 
.
•  Taustfoto uuesti pildistamiseks puudutage 
.
• 
Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina. 
• 
Eraldusvõimeon kinnitatud 
.