Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Magic Plus kasutamine
Lisafunktsioonid
  63
Foto redigeerimine 
Fotot saab redigeerida mitmel viisil. 
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g ja valige 
Vaadake jaotist „Foto redigeerimine”. (lk. 99) 
Valitud ala redigeerimiseks puudutage redigeerimisikooni.
•  Foto osa suurendamiseks keerake nuppu [Suum] paremale. 
Ikoon
Kirjeldus
Rakendatud suvandi muutmine. 
Ala automaatne valimine.
Valitud alaga sarnast värvi alade järelkorrigeerimine.
Ainult valitud ala järelkorrigeerimine.
Eelnevale kuvale pöördumine.
Originaalkujutise kuvamine.
Redigeerimisrežiimi pöördumine.
Foto teiste osade suurendamiseks ekraanil lohistamine. 
Foto salvestamiseks puudutage 
•  Taustfoto uuesti pildistamiseks puudutage 
• 
Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina. 
• 
Eraldusvõimeon kinnitatud 
.