Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisafunktsioonid
  64
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p, G, s, i, g või 
T.
•  Mõned režiimid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Määrake soovitud suvandid.
•  Suvandite loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud”. (lk. 66)
Salvestamise alustamiseks vajutage   (Video salvestamine).
•  Vajutage video salvestamise ajal üks kord [c], et tühistada pidev 
autofookuse funktsioon ja funktsiooni aktiveerimiseks üks kord veel.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti   (Video salvestamine).
Salvestuse peatamine
Kaameraga on võimalik salvestuse ajal videot ajutiselt peatada. Selle funktsiooniga 
saab ühte videosse salvestada erinevaid stseene.
•  Vajutage [o], et teha salvestamise ajal paus.
•  Jätkamiseks vajutage [o].
Video salvestamine
Salvestage kuni 20 minutilisi Full HD videosid (1920 X 1080). Kaamera salvestab videod MP4 (H.264) failidena.
• 
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) on rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ISO-IEC ja ITU-T poolt kehtestatud suure tihendussuhtega videovorming.
• 
Kui te kasutate mälukaarte aeglasel kirjutamisrežiimil, ei pruugi kaamera videoid korrektselt salvestada. Videosalvestused võivad olla rikutud või taasesitus ei pruugi õnnestuda.
• 
Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei võimalda kasutada kõrglahutusega videot. Kõrglahutusega videote salvestamiseks kasutage suurema kirjutuskiirusega mälukaarte.
• 
Kui aktiveerite pildistabilisaatori funktsiooni video salvestamise ajal, võib kaamera salvestada selle töö käigus tekkivaid helisid.
• 
Video salvestamise ajal suumides võib kaamera salvestada suumimistoimingu käigus tekkivat müra. Suumimüra vähendamiseks kasutage funktsiooniVaikne suum. (lk. 88)