Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Video salvestamine
Lisafunktsioonid
  65
Video salvestamine, et nutika stseenituvastuse funktsiooniga
Nutikas automaatses režiimis valib teie kaamera automaatselt sobivad sätted 
lähtudes tuvastatud stseenist.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse T.
Määrake soovitud suvandid.
•  Suvandite loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud”. (lk. 66)
Joondage kaadris olev objekt.
•  Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus ülaservas ilmub vastava 
stseeni ikoon.
Ikoon
Kirjeldus
Maastikud
Päikeseloojang
Selge taevas
Metsased alad
Salvestamise alustamiseks vajutage   (Video salvestamine).
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti   (Video salvestamine).
• 
Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see režiimi Nutikas 
stseenituvastus vaikesätteid.
• 
Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või kaugus objektini, 
ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi.