Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  6
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad tähised
Režiim
Tähis
Nutikas Automaatne
T
Programmeerimine
p
Avaprioriteet, Säriprioriteet, Käsitsi
G
Nutikas režiim
s
Parim nägu
i
Magic Plus
g
Seaded
n
Wi-Fi
w
Võtterežiimi ikoonid
Need ikoonid ilmuvad tekstis juhul kui funktsioon on mõnes režiimis saadaval. 
Vaadake alltoodud näidist.  
Märkus: s Nutikas režiim või g Magic Plus režiim ei pruugi toetada kõigi 
stseenide või režiimide funktsioone.
Näiteks:
Saadaval režiimides 
Programmeerimine, 
Avaprioriteet ja 
Säriprioriteet
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Ikoon
Funktsioon
Lisateave
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
[ ]
Kaamera nupud. Näiteks [Katik] tähistab päästikut.
( )
Seonduva teabe leheküljenumber
Suvandite või menüüde järjekord, mille peate toimingu teostamiseks 
valima; näiteks: Valige Näotuvastus → Keskmine (tähendab valikut 
Näotuvastus, ning seejärel valige Keskmine).
*
Märkus