Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Pildistusvalikud
  69
Pildistamine pimedas
Kuidas teha pilte öösel või nõrgas valguses.
Välgu kasutamine
Vajutage välgu kasutamiseks välgu avamise 
nuppu. Kui välguseade hüppab välja, toimib 
välk vastavalt valitud seadele. Valides Väljas,  
ei toimi välk isegi siis, kui see on avatud.
• 
Kui välguseadet ei kasutada, hoidke seda kahjustuste vältimiseks suletuna.
• 
Jõuga välguseadme avamine võib kahjustada kaamerat. Sulgemiseks vajutage 
seda õrnalt.
Punasilmsuse vältimine
Kui te pildistate inimest pimedas ning välku kasutades, siis võib inimese 
silmadesse jääda punane kuma. Seadistage välgusuvandiks Punasilmsus. Vaadake 
välgusuvandeid jaotises „Välgusuvandi määramine.“ (lk. 70)
S  Enne parandamist
S  Pärast parandamist
    p s